Lịch công tác tuần BHXH thành phố Đà Nẵng (tuần 24 năm 2020)

15/06/2020 08:03 AM


Lịch công tác tuần BHXH thành phố Đà Nẵng (tuần 24 năm 2020)

Từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 năm 2020

 

NỘI DUNG

 

Ngày/Tháng 

   Sáng

 Chiều 

   Ghi chú

Thứ hai

(15/6)

 

   Lãnh đạo dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng lần thứ  IX, nhiệm kỳ 2020-2025

   Lãnh đạo dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng lần thứ  IX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

Thứ ba

(16/6)

 Lãnh đạo dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng lần thứ  IX, nhiệm kỳ 2020-2025

 Lãnh đạo dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng lần thứ  IX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

 Thứ tư

(17/6)

 Lãnh đạo dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng lần thứ  IX, nhiệm kỳ 2020-2025

 Lãnh đạo dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng lần thứ  IX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

 Thứ năm

 (18/6)

  Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng  15h Khối thi đua Tài chính thành phố Đà Nẵng mời Lãnh đạo dự họp 

 

 

 Thứ sáu

 (19/6)

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng  Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 

 Thứ bảy

 (20/6)

  Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 

 

 

   Chủ nhật

(21/6)