Lịch công tác tuần BHXH thành phố Đà Nẵng (tuần 25 năm 2020)

22/06/2020 03:52 PM


Lịch công tác tuần BHXH thành phố Đà Nẵng (tuần 25 năm 2020)

Từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2020

 

NỘI DUNG

 

Ngày/Tháng 

   Sáng

 Chiều 

   Ghi chú

Thứ hai

(22/6)

 

  - 8 h Bộ Lao động TB&XH mời Lãnh đạo dự Hội nghị

   Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 

 

Thứ ba

(23/6)

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 

 Thứ tư

(24/6)

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 

 Thứ năm

 (25/6)

  Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng  14h UBND thành phố Đà Nẵng mời Lãnh đạo dự Hội  

 

 

 Thứ sáu

 (26/6)

 Cụm thi đua số IV mời Lãnh đạo dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 tại Hà Tĩnh  Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 

 Thứ bảy

 (27/6)

  Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 

 

 

   Chủ nhật

(28/6)