Lịch công tác tuần BHXH thành phố Đà Nẵng (tuần 27 năm 2020)

06/07/2020 08:00 AM


Lịch công tác tuần BHXH thành phố Đà Nẵng (tuần 27 năm 2020)

Từ ngày 06 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020

 

NỘI DUNG

 

Ngày/Tháng 

   Sáng

 Chiều 

   Ghi chú

Thứ hai

(06/7)

 

 8h Hội đồng nhân dân mời Lãnh đạo dự Kỳ họp 15 Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng 

14h Hội đồng nhân dân mời Lãnh đạo dự Kỳ họp 15 Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng

 

 

Thứ ba

(07/7)

 8h Hội đồng nhân dân mời Lãnh đạo dự Kỳ họp 15 của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng

 14h Hội đồng nhân dân mời Lãnh đạo dự Kỳ họp 15 của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng

 

 Thứ tư

 (08/7)

 - 08h30 Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến

 - 8h Hội đồng nhân dân mời Lãnh đạo dự Kỳ họp 15 của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng

Lãnh đạo làm việc tại văn phòng

 

 Thứ năm

 (09/7)

Lãnh đạo làm việc tại văn phòng

 - 14h BHXH TP tổ chức Hội nghị công tác 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 

  - 14h Sở Y tế TP Đà Nẵng mời Lãnh đạo dự Hội nghị 

 

 

 Thứ sáu

 (10/7)

Lãnh đạo làm việc tại văn phòng

Lãnh đạo làm việc tại văn phòng

 

 Thứ bảy

 (11/7)

 08h 30 Trực tuyến Lễ ra quân hưởng ứng Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểmxã hội tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn TP Đà Nẵng 

 

 

 

 Chủ Nhật

(12/7)