Lịch công tác tuần BHXH thành phố Đà Nẵng (tuần 28 năm 2020)

27/07/2020 08:00 AM


Lịch công tác tuần BHXH thành phố Đà Nẵng (tuần 28 năm 2020)

Từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 02 tháng 8  năm 2020

 

NỘI DUNG

 

Ngày/Tháng 

   Sáng

 Chiều 

   Ghi chú

Thứ hai

(27/7)

 

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 

 

Thứ ba

(28/7)

 8h Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng mời Lãnh đạo dự Hội nghị 

  Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 

 Thứ tư

 (29/7)

  Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 

 Thứ năm

 (30/7)

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

  Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 

 

 Thứ sáu

 (317)

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 

 Thứ bảy

 (01/8)

  Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 

 

 

 Chủ Nhật

(02/8)