Danh sách các cơ sở y tế tại thành phố Đà Nẵng nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động 2012 còn hiệu lực

Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng thông báo về việc: Triển khai hẹn giờ đăng ký thủ tục hành chính qua website và điện thoại

Thông tin đấu thầu năm

Quy chế phát ngôn BHXH TP Đà Nẵng

Danh mục ngành nghề nặng nhọc, độc hại

Thông tin quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Danh sách đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Danh sách đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại bưu điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Địa điểm chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội một lần, thất nghiệp qua hệ thống bưu điện