• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Huỳnh Nguyễn Thị Ngọc Vân
Email:
vanhuynhkt86@gmail.com
Ngày gửi:
15/01/2020
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Kính thưa Cơ quan BHXH: Tôi làm việc tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch An Thuyên; 01 Nguyễn Xuân Khoát, Sơn Trà. Tôi có đóng BHXH bắt buộc đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con. Tôi sinh bé ngày 07/07/2019. Cách đây 04 tháng tôi đã gửi đủ hồ sơ thai sản cho Công ty nhưng đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết. Cách đây 03 tháng Công ty thông báo cho tôi phải đợi Thanh tra BHXH. Tôi đợi thấy rất lâu. Tôi muốn hỏi: Công ty đã nộp hồ sơ cho tôi chưa? Thời hạn kết thúc Thanh tra là khi nào?. Trong trường hợp Công ty không giải quyết cho tôi thì tôi có thể nộp đơn khiếu kiện lên BHXH Son trà hay BHXH thành phố hay cơ quan nào khác? Kính mong cơ quan trả lời giúp tôi. Số cmnd của tôi là 201767571, tôi sinh ngày 29/12/1986

Trả lời bởi:
Nguyễn Thị Thu - PTP phụ trách phòng CĐBHXH
Ngày trả lời:
15/01/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Ngày 12/11/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Sơn Trà tiếp nhận Hồ sơ điện tử số 39745/2019/04804 đề nghị giải quyết chế độ thai sản bà Huỳnh Nguyễn Thị Ngọc Vân (Vân), mã số BHXH: 4811015799 do Công ty TNHH một thành viên tư vấn và du lịch An Thuyên lập.

Bà Vân có thời gian tham gia BHXH từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2019 (06 tháng) tại Công ty TNHH một thành viên tư vấn và du lịch An Thuyên, đề nghị giải quyết chế độ thai sản vào ngày 07/7/2019, BHXH quận Sơn Trà đã liên hệ Công ty để phối hợp xác minh thời gian tham gia BHXH của người lao động, tuy nhiên do cuối năm bận nhiều việc nên Công ty chưa sắp xếp được thời gian, cơ quan BHXH đã tạm thời trả hồ sơ vào ngày 18/11/2019  kèm Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Công ty chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để BHXH quận Sơn Trà xuống xác minh.

Công ty không có thông tin phản hồi. Đến ngày 10/01/2020, sau khi người lao động trực tiếp hỏi về chế độ trên Trang Thông tin điện tử BHXH thành phố, BHXH quận Sơn Trà đã chủ động liên hệ với Công ty, gửi Thông báo số 12/TB-BHXH ngày 10/01/2020 về việc xác minh để hưởng chế độ BHXH cho người lao động.

BHXH quận Sơn Trà đã đến Công ty làm việc vào lúc 14 giờ 00 ngày 14/01/2019, kết quả xác minh: Qua kiểm tra Hợp đồng lao động, bảng thanh toán tiền lương và đối chiếu với Quyết toán thuế tại đơn vị,… xác định thực tế người lao động có làm việc và thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

BHXH quận Sơn Trà đã hướng dẫn đơn vị gửi lại hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản ngay sau buổi làm việc, đã duyệt hồ sơ và chuyển bộ phận kế toán chuyển tiền qua tài khoản cá nhân của người lao động trong ngày 15/01/2020.

Trân trọng!