• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Võ Thị Quỳnh Dao
Email:
quynhdaodhkt@gmail.com
Ngày gửi:
15/01/2020
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Bảo hiểm y tế
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Kính gửi quý cơ quan, Gia đình tôi thuộc hộ nghèo chuẩn thành phố, đã được cấp thẻ BHYT. Tuy nhiên thẻ của tôi và các thành viên khác trong gia đình đều bị đổi qua mã GD4, tức là mức hưởng 80-20. Không như năm ngoái là được hưởng 100%. Tôi có thắc mắc thì bên phường chỉ giải thích qua loa là theo quy định. Rất mong được giải thích cụ thể về sự thay đổi này. Xin cảm ơn!

Trả lời bởi:
Phạm Thị Hiền
Ngày trả lời:
03/02/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Căn cứ Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT); Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT và Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định mã đối tượng, mã mức hưởng của đối tượng nghèo, cận nghèo như sau:

1. Người thuộc hộ gia đình nghèo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP:

- Mã đối tượng: HN

- Mã mức hưởng: 2

2. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP:

- Mã đối tượng: CN

- Mã mức hưởng: 3

Nếu Bạn thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn thành phố (không bao gồm người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Điểm 1, Điểm 2 nêu trên) thì Bạn sẽ được cấp thẻ BHYT với mã đối tượng là GD, mã mức hưởng là 4.

BHXH thành phố trả lời để Bạn được rõ./.