Trên 300 doanh nghiêp tham gia Hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

24/06/2020 04:45 PM


Chủ trì Hội nghị

Ngày 22/6, Bộ Lao đông Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tư vấn đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp với sự tham gia của trên 300 doanh nghiệp địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Tham dự Hội nghị có ông Vũ Trọng Binh - Cục trưởng Cục Việc làm, ông Phạm Trường Giang - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, ông Nguyễn Văn Tiết - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố và đại diện một số sở, ngành, cơ quan liên quan.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hôi đã giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và trách nhiệm của chủ sử dụng lao động. Đại diện Bảo hiểm xã hội Thành phố đã tham gia trả lời, giải thích trực tiếp những vướng mắc liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, như: trình tự, thủ tục thanh toán các chế độ chính sách khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; đối tượng khi đã nghỉ hưu tham gia đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

 

                                                                           Phạm Thị Hiền