22/05/2017 01:50 PM

Ngày 18/5/2017, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) quận Hải Châu đã ban hành Kế hoạch ...

01/12/2016 05:08 AM

Đà Nẵng là một trong những địa phương đã cơ bản hoàn thành mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân theo chỉ tiêu thực hiện được Thủ tướng chính phủ giao tại Quyết định ...

15/11/2016 02:04 PM

Ngày 11/11/2016, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo Bảo hiểm y tế toàn dân tại Việt Nam - ...

07/06/2016 08:59 AM

Thực hiện ý kiến Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 03 tháng 6 năm 2016, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh thực hiện bảo ...

Về một số hoạt động, hình ảnh truyền thông ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

Ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi viết, tìm hiểu về thực hiện BHYT toàn dân năm 2017 trên địa bàn quận Hải Châu

Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân tại thành phố Đà Nẵng: Kinh nghiệm và giải pháp

Bảo hiểm y tế toàn dân tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân