10/07/2019 12:00 AM

Danh mục thủ tục hành chính

27/06/2018 10:10 AM

Ngày 15.6.2018, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2018/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

25/01/2018 10:00 AM

Sáng ngày 23/01/2018, BHXH Việt Nam tổ chức tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn quyết toán thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn ...

28/02/2017 03:26 PM

Ngày 19/02/2017 Sở Y tế và Hội Dược học thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế” với sự tham gia của Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài ...

05/08/2016 09:35 AM

Ngày 02 tháng 8 năm 2016, Khối thi đua các Bộ, Ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội gồm 09 đơn vị: Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào ...

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đăng ký điều chỉnh đóng

Đăng ký đăng ký lại điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện cấp sổ BHXH

Đăng ký đóng cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

Từ 01.7.2018, tăng 6,92 phần trăm lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn quyết toán thu BHXH, BHYT, bảo hiểm TNLĐ BNN năm 2017

Hội thảo Đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế

Khối thi đua các Bộ, Ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội đến thăm và làm việc tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng