BHXH quận Thanh Khê chủ động ngăn chặn mua bán sổ giải quyết BHXH 1 lần

15/06/2020 03:25 PM


Từ đầu năm đến nay, BHXH quận Thanh Khê đã giải quyết 917 trường hợp hưởng chế độ BHXH 1 lần với tổng số tiền 37,47 tỷ đồng, trong đó: 100% nhận tiền qua tài khoản cá nhân, gồm 915 trường hợp qua tài khoản cá nhân của chính chủ và 02 trường hợp qua tài khoản cá nhân của người được ủy quyền do ốm nặng và không có trường hợp mua bán sổ BHXH xảy ra trên địa bàn.

 

Viên chức Bộ phận Một cửa hướng dẫn người lao động kê khai hồ sơ

 

Có được kết quả trên là nhờ BHXH Quận đã quán triệt đầy đủ, có giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 2858/VPCP-NC ngày 12/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 1164/BHXH-CSXH ngày 13/4/2020 của BHXH Việt Nam và Công văn số 701/BHXH-CĐBHXH ngày 07/4/2020 của BHXH Thành phố về ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH.

Với mục tiêu đảm bảo quyền lợi của người lao động, góp phần phòng chống tình trạng gian lận, mua bán, thu gom sổ BHXH, BHXH Quận đã tổ chức kiểm soát kỹ hồ sơ ngay từ khi tiếp nhận, đảm bảo đúng chính chủ, đầy đủ thông tin người hưởng và giấy tờ hợp pháp theo quy định; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động không mua bán sổ, không ủy quyền cho người khác nếu thấy không cấp thiết. Bên cạnh đó, BHXH Quận còn chủ động phối hợp với hệ thống Ngân hàng, mở tài khoản cá nhân cho người lao động khi tiếp nhận hồ sơ để tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch và thanh toán, chi trả được nhanh chóng, chính xác... 

                                                                                                Nguyễn Thị Kiều Vân