BHXH Thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN

29/06/2020 10:25 AM


BHXH Thành phố vừa tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định số 515/QĐ-BHXH, Quyết định số 505/QĐ-BHXH và Quyết định số 542/QĐ-BBXH của BHXH Việt Nam. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo BHXH Thành phố, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH quận, huyện và toàn thể viên chức làm công tác thu, cấp sổ thẻ.

Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, Hội nghị tập trung triển khai những nội dung nghiệp vụ mới về công tác quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, các phần mềm nghiệp vụ liên quan; đồng thời, chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện kế hoạch thu, phát triển đối tượng, quản lý nợ, cập nhật cơ sở dữ liệu, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan...

Tại Hội nghị đã có 12 ý kiến tham gia với nhiều nội dung, chủ yếu phản ánh về những khó khăn, vướng mắc từ thực tế, trong đó nổi lên một số nội dung, như: Việc cấp mã số mới cho trẻ em từ thuộc tỉnh khác chuyển đến; Thủ tục liên quan đơn vị giải thể, ngừng hoạt động theo quy định mới; Việc điều chỉnh số tiền thu BHXH tự nguyện sau khi đã chốt số liệu thu; Tính hoa hồng đại lý trên phần mềm; Cở sở dữ liệu HGĐ phải điều chỉnh có khối lượng rất lớn; Giảm trừ BHYT HGĐ của đối tượng tăng ni; Nâng cấp user HGĐ; Biên bản, biểu mẫu liên quan xác nhận của chính quyền địa phương; In mẫu D02a khi phát sinh; Việc xác định đối tượng tăng mới/tái tục khi thay đổi phương thức đóng;…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Anh - Phó Giám đốc BHXH Thành phố ghi nhận một số kết quả của công tác quản lý thu, phát triển đối tượng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai trong 6 tháng cuối năm 2020, cụ thể: Tập trung đôn đốc hoàn thành kế hoạch thu, phát triển đối tượng, tỷ lệ nợ năm 2020 nói chung, 6 tháng đầu năm nói riêng; Rà soát, tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia về những khó khăn, bất cập khi triển khai nghiệp vụ mới, đảm bảo triển khai thực hiện thống nhất từ Thành phố đến quận, huyện; Nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, nhất là việc chấp hành các quy định về quy trình, thủ tục, phân cấp, thẩm quyền, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan;…

 

Võ Văn Hảo