Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT tại Trung tâm hành chính Thành phố

20/07/2020 02:50 PM


 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của BHXH Thành phố tại TTHC Thành phố

 

Thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã và Công văn 3974/BHXH-PC ngày 24/10/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg, từ ngày 15/7/2020, BHXH Thành phố đã triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại TTHC Thành phố đối với 09 TTHC, trong đó, trường hợp cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) do mất, hỏng (không thay đổi thông tin trên thẻ BHYT) thực hiện cấp ngay tại TTHC Thành phố.

Danh mục 9 TTHC, gồm:

Số TT

Tên TTHC

Cấp thực hiện

Ghi chú

Tỉnh

Huyện

 I. Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN

1

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

x

x

 

2

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

x

x

 

3

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

 

x

 

 II. Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH

4

Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hơp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi)

x

x

 

5

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác

 

x

 

6

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

x

 

 

7

Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg

x

 

 

8

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg (Nghị định 14/2020/NĐ-CP)

x

 

 

 III. Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

9

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ BHYT)

x

x

 

 

Đỗ Thị Sự