Kể từ 13 giờ 00 ngày 30/7, tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm hành chính

31/07/2020 09:45 AM


(Ảnh minh họa) 

 Theo Công văn số 1587/BHXH-TCCB của BHXH Thành phố Đà Nẵng vừa được ban hành hôm qua, thực hiện Công văn số 4998/UBND-KSTT ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, BHXH Thành phố sẽ thực hiện tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm hành chính Thành phố, Trung tâm hành chính quận, huyện, Văn phòng BHXH Thành phố và BHXH quận, huyện; đồng thời tạm dừng việc tổ chức tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư trực tiếp tại trụ sở BHXH Thành phố, BHXH quận, huyện từ 13 giờ 00 ngày 30/7/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó, Công văn số 1587/BHXH-TCCB cũng yêu cầu Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH quận, huyện: Thông báo công khai số điện thoại của Thủ trưởng đơn vị và viên chức được phân công theo dõi, xử lý hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử và tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC của đơn vị để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết, liên hệ công tác; bố trí viên chức theo dõi, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định; khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để thực hiện TTHC trên môi trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả TTHC; xây dựng phương án, bố trí viên chức, người lao động (VCLĐ) làm việc tại đơn vị một cách phù hợp, tăng cường làm việc trực tuyến tại nhà, đảm bảo tối thiểu 50% VCLĐ làm việc tại đơn vị; không tổ chức cuộc họp, hội nghị đông người, không để đình trệ công việc, nhất là công việc có thời gian, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân…

Bạn đọc quan tâm có thể xem văn bản dưới đây./.

                                                                                      Phi Hùng