01/07/2020 09:17 AM

Nhân Ngày bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 01/7, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng xin trân trọng giới thiệu bài viết ...

30/06/2020 09:15 PM

Chiều qua ngày 29/6, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác thẩm định quyết toán chi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT năm 2019, Phó Tổng Giám ...

30/06/2020 09:05 PM

Từ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chúng ta có thể thấy năng lực y tế thực sự của các quốc gia và điều này không hẳn phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh ...

29/06/2020 10:45 AM

Từ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chúng ta có thể thấy năng lực y tế thực sự của các quốc gia và điều này không hẳn phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh ...

29/06/2020 08:38 AM

Ngày 26/6, tại Hà Tĩnh, Cụm Thi đua số 4 (BHXH Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng ...

24/06/2020 04:00 PM

Theo thống kê trên Hệ thống Thông tin giám định BHYT, BHXH Việt Nam, tính từ đầu năm 2019 đến ngày 18/06/2020, Quỹ BHYT đã chi trả cho gần 100 bệnh nhân nặng ...

19/06/2020 10:16 AM

Là chính sách trụ cột trong hệ thống An sinh xã hội quốc gia, BHXH, BHYT có mối quan hệ mật thiết với công tác truyền thông, trong đó, báo chí được xem là một ...

11/06/2020 02:30 PM

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 1823/KH-BHXH về việc đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ ...

11/06/2020 09:08 AM

Sáng nay 11/6 tại Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đông, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị công tác thu, khai thác, sử dụng phần mềm nghiệp vụ theo Quyết định số ...

Những kết quả ấn tượng hướng tới phát triển BHYT bền vững

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác thẩm định quyết toán chi khám, chữa bệnh BHT năm 2019

BHYT toàn dân vì mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” (Bài 02)

BHYT toàn dân vì mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” (Bài 01)

Cụm Thi đua số 4: Các phong trào thi đua luôn sát với thực tế

Nhiều bệnh nhân được Quỹ BHYT chi trả hàng tỷ đồng

Phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân

Báo chí - Cầu nối quan trọng đưa chính sách BHXH, BHYT vào cuộc sống

Đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

BHXH Việt Nam tập huấn công tác thu, khai thác, sử dụng phần mềm nghiệp vụ và kỹ năng khai thác, phát triển đối tượng