Số / Ký hiệu: 61/2020/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Loại văn bản:
Nghị định
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:
29/05/2020
Ngày có hiệu lực:
29/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
61/2020/NĐ-CP: Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN