Số / Ký hiệu: 13/2020/TT-BYT
Trích yếu: Thông tư số 13/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Bộ, ngang Bộ
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành:
22/06/2020
Ngày có hiệu lực:
22/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
13/2020/TT-BYT: Thông tư số 13/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN